Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti INTV, spol. s r.o. Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2 (dále jen správce) a to:

  • v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon;
  • za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
  • po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 6 měsíců po ukončení smlouvy nebo v případě neuzavření smlouvy ode dne odeslání formuláře;
  • jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti INTV, spol. s r.o. učiněno písemně;
  • po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu;