satelitní připojení přes internet

Satelitní připojení přes Internet Avanti

Velmi rychlé a cenově dostupné dostupné satelitní připojení k Internetu pro oblasti bez dostupnosti služeb ADSL nebo alternativních připojení.

NAT_Avanti_Europe_Home

Satelitní komunikace v pásmu Ka nabízejí mnohem rychlejší a současně levnější připojení k Internetu než starší technologie v pásmu Ku.

Služba je určena zejména pro domácnosti a malé firmy, telemetrické aplikace, záložní spojení, dálkovou správu firemních sítí atd.

Typické aplikace jsou proto web surfování, e-mail, stahování a odesílání souborů. Vzhledem k přenosu přes satelit není spojení vhodné pro on-line hry.

Terminál má ale i podporu pro VPN, firewall, pro přenos je využívána akcelerace protokolů TCP a HTTP, funkce pre-fetching, komprese přenášených dat. IP adresy jsou statické. Lze mít jednu veřejnou IP adresu a službu port-forwarding na adresu vlastního routeru nebo si objednat blok veřejných IP adres.

Nabízené přenosové rychlosti jsou až 8 Mbit/s při stahování a až 2 Mbit/s při odesílání dat na kanálu s agregací (sdílením přenosového média) v poměru 1:30 nebo 1:50 (podle zvoleného tarifu).

Jde o službu s předplaceným objemem dat a aplikací FUP – po přenesení měsíčního objemu dat je služba zastavena nebo rychlost podstatně snížena.

K některým uživatelským profilům je možné objednat za měsíční poplatek statické veřejné IP adresy nebo v rámci služby využívat pro koncové zařízení (PC nebo router, WiFi..) IP adresy z privátního rozsahu.

Satelitní terminál Avanti broadband

Terminál se skládá z vnitřní jednotky tvořené satelitním routrem HN9200 (modemem) a z venkovní jednotky tvořené anténou o průměru 75 nebo 98 cm a integrovaným
přijímacím a vysílacím zařízením pro pásmo Ka.

Obě jednotky jsou propojeny párem koaxiálních kabelů délky do 45 m. Venkovní jednotka je napájena z modemu.

Uživatelské rozhraní je Ethernet 10/100 Base-T na konektoru RJ-45.

Systém pracuje s TCP a HTTP akcelerací a funkcí pre-fetching (lokální „caching“ načtených objektů), DNS, kompresí hlaviček a obsahu paketů.

Schopnosti routeru:

  • DHCP

  • Multicast do LAN na IGMP

  • podpora RIPV2 a BGP

  • podpora End-to-end Vlan 8021P,1Q

  • NAT/PAT

  • podpora pro firewall

Příjem ve formátu DVB-S2 s modulací QPSK, 8PSK nebo 16APSK

Vysílání v režimu MF-TDMA s modulací OQPSK a zabezpečením TPC 1/2, 2/3, 4/5

Modem je napájen síťovým adaptérem 230V/50 Hz.

Výkon vysílače: 1 W

Vysílací pásmo: 27,5 – 30 GHz

Přijímací pásmo: 18,1 – 20,2 GHz

Polarizace: kruhová

Pokrytí signálem pro službu Avanti broadband v pásmu Ka

hylas1

Pro oblast ČR stačí anténa o průměru 75 cm, v oblastech mimo maximum signálu je třeba použít anténu 98 cm.

 Avanti_elevace