Návod na instalaci terminálu Tooway

Instalace terminálu Tooway

ke stažení:

Tooway s modemem_SB2 nebo PRO – bez Wifi

Tooway s modemem SB2+ – s vlastní WiFi

1. Kompletace antény terminálu Kasat

kasat-sestava

 • 1. Připravte si díly pro montáž držáku paraboly dily-hrnec
 • 2. Kruhový segment umístěte dovnitř držáku, mechanismus pro nastavování azimutu a elevace zvenku, díly spojte pomocí šroubů smontuj-hrnec
 • 3. Natočte mechanismus ryskou na hodnotu 90° na stupnici držáku a utáhněte šrouby
  nastav90-m
 • 4. Nasaďte třmeny pro upevnění držáku na trubku anténního stojanu nebo držáku nasad-trmeny
 • 5. Nasaďte reflektor antény tak, aby seděly vzájemně otvory pro spojovací šrouby, osaďte šrouby a s citem je dotáhněte zrcadlo-na-hrnec
 • 6. Zkompletujte dvojité ráhno antény s držákem venkovní jednotky TRIA. Pozor na správné natočení ramen tak, aby později bylo možné nasadit a přišroubovat ráhno k reflektoru – viz. bod 8 smontuj-rahno
 • 7. Nasaďte anténu na připravený stojan nebo držák antény tak, aby zrcadlo směřovalo na azimut satelitu, dotáhněte třmeny tak, aby anténa neklouzala dolů, ale bylo možno s ní otáčet. Anténa nasaditmusí být umístěna tak, aby měla ničím nestíněný výhled na satelit. Je třeba počítat i růstem dřevin, případně s přesahem střechy, která by mohla stínit vrchní část paraboly.
 • 8. Nasaďte do spodní části antény dvojité ráhno a přišroubujte ho nasad-rahno
 • 9. Upevněte na konec dvojitého ráhna jednotku TRIA, propojte zemnící svorku TRIA s držákem antény dodaným ochranným vodičem žlutotriazelené barvy, ke koaxiálnímu konektoru TX připojte dodaný koaxiální kabel.
 • 10. Kabel je třeba vést tak, aby po něm nezatékala voda do domu, na anténě nechat zálohu pro případnou výměnu konektoru. Po dokončení instalacekabel antény připojte vnitřní konec koaxiálního kabelu k vypnutému satelitnímu modemu.

?

nakonec dobře zaizolujte F konektor proti vodě – bílá páska přes vulkanizační pásku zajistí celoroční stálost

HW dodávaný od listopadu 2015 používá jinou TRIA jednotku. Instalace je rozdílná:

tria4  tria5 tria6 tria9

?

před připojením F konektoru navlékněte krytku na koax.

?

přišroubujte a dobře utáhněte konektor, přetáhněte krytku až na doraz. zajistěte ji páskou proti posunutí

?

nakonec připojte ochranný vodič a upevněte koax i ochranný vodič sponami k ráhnu antény

2. zaměření antény a aktivace účtu

Satelit je zhruba na jihu, tedy tam, kde se kolem 12.00 hod. zimního nebo 13.00 hod. zamereni-crletního času na obloze nachází Slunce. Potřebný výhled k obloze je v ČR pod úhlem 31° až 34°. Obecně platí, že vzdálenost překážky od antény by měla být min. dvojnásobkem výšky překážky vzhledem k poloze antény. Nepracujte za špatného počasí – změny útlumu v atmosféře by mohly ovlivnit přesnost zaměření. Který přijímaný paprsek satelitu KASAT je nejsilnější v dané lokalitě zjistíte na: http://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html tooway_elevace envir

Nasměrujte anténu tak, aby spodní ráhno bylo ve směru na předpokládanou pozici satelitu. Utáhněte třmeny anténního držáku tak, aby anténa držela v elevaci, ale bylo možno s ní trochu pohybovat v azimutu. Nastavte elevaci antény na hodnotu dle polohy antény v ČR. Jeden dílek stupnice = 2°. Při chybě nastavení o 1° bude satelitní signál dost silný k jeho zachycení. Elevace je určena vzájemnou polohou okraje segmentu proti stupnici – to ale platí jen v případě, že držák antény je kolmo k zemi. kasat-el-ryska

Připojte PC dodaným Ethernetovým kabelem k modemu.Připojte k satelitnímu modemu napájecí zdroj a připojte zdroj k síti 230V/50Hz kasat-PC-ethernet
Na PC nastavte v okně: „Síť a Internet/Centrum síťových připojení/Změnit nastavení adaptéru/Ethernet adaptér“ IP adresu v režimu DHCP, satelitní modem přidělí adresu automaticky.
Spusťte webový prohlížeč – doporučujeme Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (nedoporučujeme Internet Explorer)
V prohlížeči zadejte adresu http://192.168.100.1/install

http://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html
V grafickém rozhrkasat.installaní modemu klikněte na políčko pod ikonou satelitního paprsku té barvy, která odpovídá poloze antény a pokrytí signálem ze satelitu. V Čechách lze zaměřit anténu nejčastěji na fialový spot, na Moravě na modrý. Lze ale zvolit i oranžový v severních, resp. zelený v západních Čechách. Klikněte na šipku pod obrázky.

kasat-mapa-cr

Nyní máte možnost vidět hodnotu odstupu přijímaného signálu od šumu. Hodnoty jsou průměrné za několik vteřin, takže nastavování antény podle údaje SNR je obtížné. Slouží spíše pro indikaci dosaženého maxima a současného stavu.
U dosud nezaměřené antény tam bude hodnota=0. Přejděte proto k anténě a zaměřujte podle akustické signalizace.

kasat-inst-configkasat-tria-status

TRIA je zapnut a slyšíte periodické pípání. Pomalu jeďte anténou v azimutu točením na anténním držáku v rozspointingahu předpokládané polohy satelitu. Při jeho nalezení uslyšíte zazvonění. Utáhněte třmeny a dále hledejte maximum signálu pomocí jemného ladění šroubem azimutu – viz. obrázek níže. Pokud satelit nenaleznete, změňte nastavení elevace o 1° až 2° a postup opakujte. Po nalezení nejvyššího tónu v jedné rovině zafixujte polohu dotažením aretačních šroubů a postup opakujte v druhé rovině. Máte-li možnost sledovat i hodnotu RX SNR na obrazovce PC, hledejte nejvyšší hodnotu. Ta je zobrazena v hodnotě Peak Rx SNR. Pro vynulování měřiče stačí zakrýt dlaní ozařovač antény na min. 7 vteřin a postup opakovat.

Pro ověření přesného zaměření antény lze použít hodnoty TRIA. Při zaměřování za dobrého počasí by hodnota TX RF Power měla být kolem 29-30 dBm u služeb s uploadem 4 Mbit/s a kolem 26-27 dBm u služby s uploadem 1 Mbit/s. Vyšší hodnoty znamenají, že vysílač vysílá vyšším výkonem, aby dorovnal ztrátu zaměření antény (může ale také znamenat špatné počasí v oblasti antény HUB). kasat-tria-status
Záleží samozřejmě i na satelitním pokrytí, ale rozdíl by neměl být větší než 1-2 dB. Jinak by vzhledem k výkonu vysílače nebyla zabezpečena potřebná záloha výkonu pro špatné počasí.
Zkontrolovat rovněž můžeme hodnotu TX IF Power – tedy výkon na konektoru modemu. Běžná hodnota s kabelem 20-30 m je kolem -26 až -27 dBm, resp. -29 až -30 dBm s kabelem délky 50 m. Hodnota vyšší o 5 a více 10 dB svědčí o problému s koaxiálním kabelem.kasat-el-n-r
Když je anténa zaměřena na maximum v azimutu i elevaci a aretační šrouby utaženy bez poklesu signálu, je terminál připraven k aktivaci služby. Stačí restartovat modem vypnutím a zapnutím síťového zdroje. Po opětovném startu modemu a otevření jeho webového rozhraní na aazimut-nast-aretdrese http://192.168.100.1 můžeme sledovat proces přihlášení modemu k síti.

aret-dole

Modem hledá paprsek s nejsilnějším signálem a snaží se o přihlášení ke stanici HUB. Přitom prochází fázemi: · Scanning   –  Syncing –  Ranging – Ranged –  Network entry –  Online –  DHCP –  Online

syncing online

Po dokončení přihlášení svítí kontrolky RX i TX, je-li připojený kabel Ethernet k zapnutému PC, svítí všechny čtyři LED diody.

V okamžiku, kdy je modem online, můžeme aktivovat zařízení i službu.

V prohlížeči zadejte adresu http://welcome.skylogicnet.com/  a otevře se stránka stanice HUB poskytovatele služby. Pokud nejste přesměrováni automaticky, můžete zadat přímo http://selfact.skylogicnet.com/ . Lze také jednoduše napsat např. www.seznam.cz a systém by měl spojení přesměrovat na aktivační stránku.
Klikněte na odkaz „here“ a otevře se stránka pro kontrolu parametrů..

kasat-selfactivation

Pokud je vše v pořádku, uvidíte zeleně hodnoty SNR. Pokud by hodnoty byly nízké, je třeba se vrátit a zaměření antény dostavit na maximum, případně zkontrolovat volný výhled na satelit, bouřkový mrak ve směru zaměření apod. Je-li status „OK“, klikněte na odkaz „continue“ a otevře se stránka pro zadání aktivačních údajů. kasat-outdated

Zadejte aktivační údaje, které jste dostali od svého poskytovatele služby a klikněte na políčko „Save“

Následně obdržíte potvrzení o úspěšné aktivaci. Pokud uděláte chybu při zadání aktivačních údajů, systém ohlásí a chybu a umožní opakování.
Po úspěšné aktivaci restartujte modem vypnutím a zapnutím napájecího zdroje. Počítač by měl obdržet nastavení od satelitního systému, což indikuje připojením k internetu.

Někdy se může stát, že po přihlášení začne modem stahovat aktualizaci softwaru. V tom případě bliká kontrolka RX dlouze. Operace může trvat několik minut a je ukončena restartem modemu. kasat-aktualizace-soft kasat-updated   kasat-act-code-m kasat-act-fulfilled

Pokud otevřete na PC v nabídce „Příslušenství“ okno „Příkazový řádek“ a zadáte příkaz „ipconfig“, uvidíte ve výpisu IP adresu PC a bránu do Internetu z rozsahu 95.210.x.x. V případě problémů doporučujeme restartovat PC.

Pro kontrolu parametrů terminálu a objem dat k zakoupené službě můžete otevřít stránku na adrese:
http://checkportal.skylogic.com
kasat-check-portal

Přímý odkaz na měření je: http://speedprobe.skylogic.com/

Měření provádějte vždy s počítačem připojeným přímo k satelitnímu modemu kabelem Ethernet a ujistěte se, že PC v té době neprovádí antivirovou kontrolu, update softwaru nebo jiné plánované úlohy.
Pokud výsledek neodpovídá, zkontrolujte nejprve ve „Správci úloh systému Windows“ využití procesoru PC a případně přes nabídku „Procesy“ ukončete nepotřebné běžící aplikace.