satDSL-ADSL-3G

 satelitní internet Tooway a Avanti – xDSL přes satelit

připojení k internetu přes satelit se počátkem 21. století dostalo na úroveň služeb ADSL. S nástupem nových technologií bylo možné nabídnout download až několik desítek Mbit/s a upload až 1 Mbit/s.

S přesunem části satelitního broadbandu do pásma Ka (download na kmitočtech 28-30 GHz a upload na kmitočtech 18-20 GHz) došlo v roce 2011 v Evropě k výraznému zvýšení rychlosti satelitních přípojek k internetu. Systém Tooway startoval na „skromných“ 10/4 Mbit/s, čímž srovnal krok s novějším ADSL2 (který nabízel max. 12/3,5 Mbit/s).

Porovnání služeb Tooway a ADSL

Upgrade systému Tooway ale postupně dosáhl přenosové rychlosti 22/6 Mbit/s  (přičemž je nutno vidět, že jde o obchodní a nikoli technické omezení rychlosti. Průchodnost satelitu a výkonnost modemu by umožnily výrazně vyšší rychlost. Omezení je nastaveno spíše vzhledem ke spotřebě dat, která vždy s rychlostí roste). S touto rychlostí se služba Tooway srovnává s ADSL2+, které je ale dostupné jen do malé vzdálenosti od ústředny, zatímco satelitní řešení je dostupné 40 000 km od satelitu vždy ve stejné kvalitě. Podobně nemá smysl srovnávat dostupnost satelitního internetu s VDSL, které je omezeno dosahem 1,3 km od ústředny.

Výhodou ADSL služeb tak v dnešní době je pouze odbourání FUP – omezení objemu dat v důsledku agregace počtu modemů na lince. Satelit je drahé přenosové médium, které si omezení objemu dat musí zachovat pokud chce při dané agregaci a propustnosti satelitu nabízet zajímavé přenosové rychlosti bez výrazného kolísání parametrů.

Satelitní internet nabízí rychlost až 22/6 Mbit/s s modemem „consumer“ a až 30/6 Mbit/s s modeme typu „pro“. Tooway Open přitom nemá omezení dat, pouze rychlost po vyčerpání určitého měsíčního objemu klesne na pohodlnou rychlost 1 až 3/1 Mbit/s.

Porovnání služeb Tooway a LTE

Pokud je tedy satelitní internet konkurenční ADSL z hlediska rychlostí, ale s několikanásobně vyšší dostupností vzhledem k pokrytí území, jak je to v porovnání se službami LTE? Ty by měly být podle tvrzení operátorů dostupné na téměř celém území a při pohádkových přenosových rychlostech. V praxi to ale tak často není, fungují prakticky jen ve větších městech. Navíc se zde silně projevuje agregace a datové limity jsou mnohdy přísnější než u služeb Tooway i Avanti. Registrujeme mnoho zklamaných zákazníků, kteří uvěřili mobilnímu operátorovi o dostupnosti služby LTE v jeho lokalitě, ale po zakoupení služby zjistili, že rychlosti jsou zcela jiné nebo služba není dostupná. Naštěstí náš satelitní internet nabízí stejnou kvalitu na celém území, stačí mít ničím nestíněný výhled na satelit od antény terminálu. Výhodou mobilních služeb proti satelitnímu terminálu tak je jen jejich mobilita, zjevnou nevýhodou opět dosud omezená dostupnost v požadované kvalitě.