SCPC

Spoje VSAT typu SCPC – single channel per carrier

SCPC spoj typu Bod-Bod

Spoje typu Bod-Bod jsou vytvořeny mezi dvěma stanicemi VSAT jedním satelitním skokem, tedy bez průchodu nějakou centrální stanicí HUB. Přenosové rychlosti mohou být symetrické, stejně jako libovolně asymetrické. Uživatelské rozhraní je standardně na IP, může ale být použit i seriový port nebo G.703. Velikost antén závisí na požadované přenosové rychlosti, výkonu vysílače a parametrech satelitu pro danou oblast. Jde o satelitní obdobu pozemních pronajatých okruhů, kdy přenosové médium není sdíleno dalšími terminály a přenosová rychlost i zpoždění signálu jsou konstantní.

scpc-bod-bod

SCPC spojení typu Bod-Multibod

Spoje typu Bod-Multibod jsou vytvořeny mezi centrální stanicí HUB a terminály VSAT. Spojení mezi stanicemi VSAT je možné na dva satelitní skoky, tedy přes stanici HUB.     Přenosové rychlosti jsou obvykle asymetrické, kdy HUB vysílá informace pro terminály na jedné frekvenci a každý terminál vysílá proti stanici HUB na své vlastní, nesdílené frekvenci.     Uživatelské rozhraní je standardně na IP.     V případě použití řídícího serveru lze vysílací rychlosti terminálů dynamicky měnit v závislosti na požadavcích aplikací, časovém harmonogramu, prioritách atd.     Tento typ sítě je ideální pro vytvoření zálohy pozemních pronajatých okruhů.     Velikost antén závisí na požadované přenosové rychlosti, výkonu vysílače a parametrech satelitu pro danou oblast.

scpc-bod-multibod

SCPC síť MESH

Síť MESH znamená cestu paketu nejkratším směrem. Komunikace proto neprobíhá cestou centrální stanice, ale přímo mezi terminály v síti. Jde tedy v podstatě o spojení typu Bod-Bod, k dy hw terminálů VSAT musí zabezpečit současný příjem více frekvencí – podle počtu stanic v síti. Přenosové rychlosti jsou nastaveny podle potřeb aplikací obvykle řádu stovek kbit/s až po několik Mbit/s. Vysílací kanál může být na IP sdílen více aplikacemi, terminál tak může na jedné vysílací frekvenci odesílat data více terminálům současně. V případě použití řídícího serveru lze vysílací rychlosti terminálů dynamicky měnit v závislosti na požadavcích aplikací, časovém harmonogramu, prioritách atd., jde ale o komplikovanou správu vzhledem k síťovému propojení více terminálů. Častější je proto statické nastavení přenosových rychlostí. Tento typ spojení je ideální pro malé sítě, kde je vyžadováno malé zpoždění a garantované parametry pro spojení terminál – terminál. Velikost antén závisí na požadované přenosové rychlosti, výkonu vysílače a parametrech satelitu pro danou oblast.

scpc-mesh

VSAT MESH SCPC = každý s každým ve stejném čase