SCPC versus TDMA

Rozdíly mezi spojením VSAT na SCPC a TDMA

 

Upravit
PŘÍSTUPOVÁ METODA – VLASTNOSTISCPCTDMA
přenosová rychlostpodle modemu typicky až několik Mbit/s, symetricky nebo libovolně asymetrickyasymetrická, podle demodulátoru HUB obvykle 256 až 1024 kbit/s v pásmu Ku a C, až několik Mbit/s v pásmu Ka. Forward z HUB až desítky Mbit/s na DVB-S2
odezva na pingcca 600 msec s rozptylem řádově jednotek mseccca 700 až 900 msec, běžně ale i 1 až 2 sec.podle agregace a TDMA nastavení
garance parametrůgarantovaný pronajatý okruhkanál sdílený větším počtem terminálů
výhodynezávislé na stanici HUB, lze vytvořit privátní spoj kdekoliv v oblasti pokrytí satelitunízká cena terminálu a služby na sdíleném pásmu
omezení rychlosti a objemu datkonstantní rychlost bez limitu přenášených datbuď omezení rychlosti podle aktuální agregace na přenosovém kanálu nebo omezení objemu dat v čase s případným zastavením provozu po vyčerpání limitu
nevýhodyvysoká pořizovací cena terminálu a přenosového pásma bez agregacenízké průměrné negarantované rychlosti nebo limitované objemy dat, vyžaduje drahou centrální stanici HUB, nestabilní latence – nevhodné pro VoIP, videokonference,
přístup k přenosovému médiukaždý terminál vysílá na vlastní frekvencimnoho terminálů sdílí jednu frekvenci, bojují meui sebou a přístup k time slotům
typické použitíkvalitní spoje pro náročné aplikace nebo stálé využití pásmapředevším „levný“ přístup k internetu, sběr dat, aplikace nenáročné na stabilní rychlosti a nelimitovaný objem dat

SCPC = pronajatý okruh, TDMA = scpctdma
kanál dělený na časové úseky pro přenos v timeslotech

  • někteří provozovatelé sítí TDMA tvrdí, že TDMA oproti SCPC má „mnohem efektivnější využití satelitního pásma“. To je samozřejmě nesmysl, protože efektivita využití satelitního pásma je dána spektrální účinností – tedy poměrem počtu přenášených informačních bitů k šířce pásma. Ta závisí na použité modulaci a zabezpečení FEC. Spoj SCPC má vyšší spektrální účinnost o „neúčinnost“ TDMA, které spotřebuje obvykle 10-30% na řízení sítě a vzhledem k nutnosti fragmentace paketů podle aplikace, rezervaci pásma pro realstreamové aplikace i v době, kdy žádná neběží ..proto může za stejných podmínek dosáhnout lepší spektrální účinnnosti přenosu. Účinnost TDMA spočívá pouze v tom, že pásmo je některými provozovateli prodáváno opakovaně v naději, že to uživatel nepozná, a pokud to pozná, lze se vymluvit na koeficient sdílení pásma jeho vlastními terminály. Pokud by na technologii TDMA měl být poskytován spoj v kvalitě SCPC, nemohl by nikdy dosáhnout vyšší účinnosti přenosu a také nemůže dosáhnout tak nízkého a konstantního zpoždění jak nabízí spoj SCPC a cena za provoz by samozřejmě nemohla být nižší. Navíc by při vyšší rychlosti vyžadoval značnou investici do stanice HUB – demodulátor TDMA by nemohl být využit pro další terminály, protože všechny timesloty by byly přiděleny jen pro jeden terminál.

INTV  technologie SCPC poskytuje garantované datové přenosy s topologií Bod-Bod, Bod-Multibod nebo MESH.

Mohou být vytvořeny buď mezi ČR a územím Evropy, severní Afriky, Blízkého a Středního východu, či jako spoje a sítě nezávislé na stanici HUB, kdekoliv na světě kde je pokrytí satelitním signálem.

Přenosové rychlosti mohou být symetrické, stejně jako libovolně asymetrické v rozsahu 64 kbit/s až 5 Mbit/s.

Spoje typu Bod-Bod jsou vytvořeny mezi dvěma stanicemi VSAT jedním satelitním skokem, tedy bez průchodu centrální stanicí HUB.

Síť Bod-Multibod je vytvořena centrální stanicí HUB a terminály VSAT. Spojení mezi stanicemi VSAT je možné na dva satelitní skoky, tedy přes stanici HUB

Síť MESH znamená cestu paketu nejkratším směrem. Komunikace proto neprobíhá cestou centrální stanice, ale přímo mezi terminály v síti. Jde tedy v podstatě o spojení typu Bod-Bod, kdy hw terminálů VSAT zabezpečuje současný příjem více frekvencí – podle požadavku na síťové propojení.

SCPC je satelitní obdoba pozemních pronajatých okruhů, kdy na rozdíl od systémů TDMA satelitní pásmo není sdíleno jinými terminály a přenosová rychlost i zpoždění signálu jsou konstantní. V topologii Bod-Multibod, případně MESH lze dynamicky měnit vysílací rychlosti terminálů v závislosti na požadavcích aplikací, časovém harmonogramu, prioritách atd.

Typické aplikace

  • Geograficky rozsáhlé sítě a spoje nezávislé na pozemní infrastruktuře
  • Spolehlivé garantované komunikace pro krizové řízení a vládní účely
  • Garantované záložní linky pro kritické spoje

 

Charakteristika terminálu:

  • Uživatelské rozhraní: IP na RJ-45,  u spojů Bod-bod to může být i sériový port nebo G.703
  • Velikost antény: 0,9 – 1,8 m podle satelitu a požadavku na přenosovou rychlost
  • Přenosové zpoždění: cca 300 ms jedním směrem
  • Dlouhodobá dostupnost: min. 99,5% roční doby