Satelitní novinky a zajímavosti

Společnost INTV dodá pro AČR systém MILSATCOM

V týdnu od  20. Do 24.2.2017 probíhala další fáze realizace kontraktu na dodávku systému MILSATCOM.

Dva pracovníci společnosti strávili necelý týden u společnosti ND Satcom při FAT (Factory Acceptance Tests), při které byly kontrolovány satelitní modemy řady SKYWAN.

Vše proběhlo v souladu s harmonogramem, při testech nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ve čtvrtek proběhlo převzetí technologie od výrobce, balení a přeprava do sídla společnosti.

Následující týden je plánována dodávka transportních skříní, bude tedy možné zahájit kompletaci souprav. Po provedení kompletace bude připravena první část dodávky k vojskovým zkouškám a k předání.

Následně bude realizováno školení a převzetí technologie anténních systémů u společnosti DataPath (Švédsko).