Satelitní telefony Iridium

Iridium – jediná satelitní síť s pokrytím celého povrchu Země

    Iridium je jediný skutečně globální satelitní komerční komunikační systém – dráhy družic se protínají nad póly, povrch Země je pokryt rovnoměrně signálem spotbeamů jednotlivých družic. Signál uživatele je předáván od družice k družici buď k jinému terminálu nebo do PSTN přes pozemskou bránu.

Výhodou oproti satelitním systémům na geostacionární dráze je zhruba 30 až 40x menší zpoždění. Nevýhodou je nízká přenosová rychlost.

Soiridium-certusučasný systém je postupně inovován konstalací Iridium Next s přenosovou rychlostí pro data – program CERTUS až 1,5 Mbit/s. Nové služby jsou již v naší nabídce. Vyžadují pořízení terminálu pro služby Certus.

Nově lze využívat přenos IP dat na sdíleném kanále, IP streaming, kvalitní hlasové služby.

Popis systému:iridium

 • Jedna komerční brána v USA
 •  66 satelitů na 6 drahách po 11 satelitech ve výšce kolem 770 km
 • Pokrytí jednoho satelitu je plocha o průměru asi 4500 km,
 • Jednotlivé „stopy“ se na okrajích překrývají
 • Každý satelit má 48 Spot Beamů
 • Průměr jednoho spotu je asi 400 km
 • Všechny spoty se překrývají
 • Doba oběhu družice asi 98 minut , přelet družice z horizontu na horizont je za asi 10 min.

iridium_overview2

 • Současné služby:

  9575
  Iridium Extreme

  Telefonie

 • Dial-up – 2,4 kbps
 • Direct Internet Access – 10 kbps (komprese)
 • SMS – musí být zadáno číslo střediska zpráv -+881662900005 . Poslat zdarma SMS na telefon Iridium lze ze stránky https://messaging.iridium.com/ 
 • SBD – pouze pro přenos krátkých datových zpráv, vhodné zejména pro odesílání informací o poloze, textové zprávy a pod. 

  Signál je dostupný na moři, ve vzduchu, na souši. Ve velmi členitém terénu ale může dojít k problémům se ztrátou signálu a tedy k přerušení spojení.      

Zařízení pro pevné instalace

SkyConnect 

pro fixní instalace je k dispozici řešení pro telefonii a data s použitím standardních i bezdrátových telefonů nebo PC k přístupu na Internet. Vnitřní zařízení používá externí anténu.  Zařízení je vhodné do nepříznivých klimatických podmínek např. pro aplikace typu telemetrie.

 

V důsledku Sankčního program vlády USA může dojít k omezení telekomunikačních služeb. Přehled zemí a organizací, na něž se sankce vztahují je zde