Spoje VSAT

Co je to VSAT

zkratka VSAT pochází z výrazu „Very Small Aperture Terminal“ – tedy terminál s anténou a malém průměru. Tím se v minulém století chtělo odlišit terminál od centrální stanice HUB. Terminál používá relativně „malou“ anténu – podle kmitočtového pásma např. 2,4 m v pásmu „C“, 1,8 – 1,2 m v pásmu „Ku“, 0,75 – 1,2 m v pásmu „Ka“. HUB obvykle používá antény 2,4 až 9 m v průměru.

V současnosti se začala používat nově zkratka SIT – satelitní interaktivní terminál, někdy též označovaný za „terminál s vysokou hustotou výkonu“.  Jde o novou generaci terminálů a služeb VSAT.

Podle všeobecného oprávnění lze provozovat bez přidělení kmitočtu terminál VSAT s EIRP do 50 dBW, terminál SIT do 60 dBW. Více na stránách ČTÚ.

 

Satelitní spojení lze realizovat dvěma základními způsoby:

 1. S využitím služby stanice HUB:
  • Terminály využívají sdílené přenosové pásmo od HUB směrem k terminálům VSAT
  • Zpětné kanály od VSAT k HUB mohou být:
   • na sdíleném pásmu v režimu TDMA, MF-TDMA, DAMA, PAMA
   • na garantovaném pásmu SCPC  při topologii Bod-Multibod (STAR) nebo MESH
 2. Vytvořením privátních spojů typu Bod-Bod nebo MESH s garantovanou (nesdílenou) přenosovou rychlostí pro každý terminál

 

 Základní charakteristika satelitního přenosu:

 • Spojení přes satelit na geosynchronní dráze (výška 36 000 km nad rovníkem) znamená délku přenosové trasy cca 76 až 80 000 km jedním směrem
 • Latence signálu na přenosové trase cca 300 ms jedním směrem
 • U systémů se stanicí HUB, resp. využitím časového multiplexu na zpětném kanálu dochází k rozptylu přenosového zpoždění – odezva na ping v rozsahu 600 až 1 000 ms
 • Standardní roční dostupnost satelitního spojení je 99,5% doby, v nejhorším měsíci 99,84%, u spojů Bod-Bod lze dosáhnout až 99,99%
 • Terminály systémů se stanicí HUB poskytují TCP a http akceleraci, služby DNS, NAT, HDCP, terminály pro spojení typu Bod-Bod mají charakteristiku modemového spojení, přídavné funkcionality lze realizovat připojením hw akcelerátorů, routerů atd.
 • V případě použití VPN může být efekt TCP a http akcelerace potlačen a vlivem tokových kontrol přenosového protokolu může dojít k výraznému poklesu přenosové rychlosti. Je proto třeba vybrat vhodný typ VPN, resp. přenosového protokolu nebo zapojit přídavné akcelerátory ještě před vstupem signálu do VPN

Zkratky:

VSAT – Very Small Aperture Terminal  – terminál s anténou o malém průměru

SIT – Satellite Interactive Terminal – satelitní interaktivní terminál – oproti VSAT přizpůsobený pro služby „3Play“ – Internet, audio/video, IP telefonie

TDM –  Time-division multiplex – vysílací kanál stanice HUB, který slučuje data pro všechny terminály

TDMA –  Time division multiple access – zpětný kanál od terminálů ke stanici HUB, který je rozdělen na časové sloty přidělované jednotlivým terminálům podle nastavení priority, protokolu, aplikace

DAMA – Demand Assigned Multiple Access – kanál na vyžádání, který je ukončen aplikací – např. zavěšením telefonu

PAMA – Permanently Assigned Multiple Access – trvale přidělený kanál na vyžádání, který je ukončen ručně – je tedy obdobou SCPC

SCPC – Single channel per carrier – na jedné frekvenci je vysílán jeden přenosový kanál, jde tedy o nesdílené přenosové pásmo pro každý terminál

více  o vsat